Закрыть RUS DE Menu


 

Veröffentlichungen unter dem Akademie-Siegel

 

 

1926

 

1. Stanislavskij, K. S. Moja žiznʼ v iskusstve. (GAChN). M., 1926

 

2. Volkov, N. D. Aleksandr Blok i teatr. (GAChN). M., 1926

 

 

1927

 

3. Klejner, I. M. Teatr Molʼera. Analiz proizvodstvennoj dejatelʼnosti. (GAChN). M., 1927

 

4. Zachava, B. Vachtangov i ego studija. (GAChN). L., 1927 [1926]

 

5. Kuznecov, S. Sbornik statej. (GAChN). M., 1927

 

6. Boltjanskij, G. M. Kulʼtura kino-operatora. Opyt issledovanija, osnovannyj na rabotach Ė. K. Tisse. (GAChN). M., 1927